COLOFON

Identificatie van de aanbieder (volgens § 6 TDG = Teledienstgesetz; wet over het gebruik van telecomdiensten)

outdoor-ticket.net is een productie van Moving Adventures Medien GmbH.

Moving Adventures Medien GmbH
Thalkirchner Straße 58
D-80337 München
E-Mail: info[at]moving-adventures.de                

Directie: Thomas Witt, Joachim Hellinger
Officiële registratie: rechtbank München
Registratienummer: HR 135 195
BTW-nummer: DE813227747

Kaartjes-klantenservice:
Telefoon +49 (0) 89/38 39 67-80
(maandag en woensdag 10:00 - 16:00u.)
E-Mail: info[at]outdoor-ticket.net

Juridische criteria:

Algemene voorwaarden kaartverkoop

Privacyverklaring (in het Engels)

Aansprakelijkheid

Al de op onze internetpagina's vermelde gegevens en informatie is zorgvuldig uitgezocht en gecontroleerd. Desondanks kan Moving Adventures Medien GmbH of een derde partij, geen garantie voor fouten, volledigheid, precisie (accuratesse) en actualiteit op zich nemen. Elke aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect door het gebruik van deze website ontstaat, wordt uitgesloten, voor zover deze niet op opzet of grove nalatigheid berust. Moving Adventures Medien GmbH neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetpagina's van derden, waarnaar, vanuit deze website, verwezen wordt.

Gegevensbescherming

Wij verzamelen uitsluitend dan gegevens voor een op de persoon gerichte verwerking en gebruik, wanneer u vrijwillig voor de gegevensopslag kiest of zich daar uitdrukkelijk mee akkoord verklaart. Meestal zijn deze gegevens bedoeld om uw verzoeken te kunnen beantwoorden. De gegevens worden dan òf aan de betreffende medewerker verstrekt, òf na uiterlijk zes maanden gewist. Door het contact- of sollicitatieformulier te versturen, stemt u met de genoemde verwerking en verstrekking van uw gegevens in. U kunt deze toestemming schriftelijk of per e-mail ten aanzien van Moving Adventures Medien GmbH elk moment, met werking voor de toekomst, herroepen. Door uw bezoek aan de website van Moving Adventures Medien GmbH worden mogelijke identificatiegegevens (IP-adres en verdere gegevens, datum en tijd van uw bezoek aan onze website) op onze server, met het oog op informatieveiligheid, opgeslagen. Een andere beoordeling van uw gegevens, met uitzondering van statistisch en geanonimiseerd gebruik, gebeurt niet.


Geen advies

De op de internetpagina's getoonde informatie is niet bedoeld als persoonlijk advies en kan deze ook niet vervangen. Voor persoonlijke informatie staan onze medewerkers u graag ter beschikking.


Auteursrecht

© Moving Adventures Medien GmbH. Alle rechten voorbehouden.Tekst, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluidsopnamen, animaties en videos, evenals de wijze waarop deze op de website zijn vormgegeven, vallen onder het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, aangepast of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Wij wijzen erop, dat derden wellicht het auteursrecht op afbeeldingen op deze website hebben.


Handelsmerk

Voor zover niet anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op de website, merkenrechtelijk beschermd.